piątek, 25 grudnia 2015

Boze Narodzenie 2015


"Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław krainę miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I Twoje wioski z miastami!

A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami.

zyczymy

Wszystkim Szlachetnym Polakom
w Kraju
i na Wygnaniu

oraz 
Wszystkim Ludziom Dobrej Woli

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Seym Krajowy - cele

Seym Krajowy dla Polonii w Królestwie Belgów  powoli zaczyna działać. 

Zasady są proste i przejrzyste. 

Po pierwsze Seym Krajowy działa w formule Seymu skonfederowanego przy Sejmie Walnym Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014.

Naszym nadrzędnym celem jest odzyskanie Suwerenności i Jedności  przez Naród Polski.

Nadrzędny cel chcemy osiągnąć prze realizację Mamy 3 główne cele:
- odpartyjnić Polskę (zakaz działalności partii politycznych na terenie Najj. Rzeczypospolitej)
- wskrzesić działalność Sejmików Ziemskich i Sejmu walnego
- zrezygnować z urzędu Prezydenta, obrać sobie Króla.

Nawiązujemy do tradycji Najj. Rzeczypospolitej przedrozbiorowej i dorobku prawnego Sejmu Wielkiego Czteroletniego 1788-1792


sobota, 5 grudnia 2015

Inauguracja czyli "nie od razu Krakow zbudowano"

W zwiazku z tym, ze na sesji inauguracyjnej, mimo podjetej akcji na Facebooku, wielu rozmow osobistych oraz zamieszczenia wici w internecie (polaczonej z akcja promocyjna przez zaprzyjaznione blogi) na miejsce sesji dotarlo jedynie 2 osoby.

W zwiazku z powyzszym podejmujemy druga probe inauguracji Seymu Krajowego. Polaczymy wysilek promocji w mediach elektronicznych z publikacjami w polskich czasopismach wydawanych w Belgii, takich jak: "Gazetka", "Antwerpia po Polsku" oraz "Nowinki". Naturalnie nie zaprzestaniemy "pracy u podstaw", w postaci rozmow ze zwyklymi ludzmi.

Stara prawda nadal aktualna: Nie od razu Krakow zbudowano!!!

Inauguracje chcicelismy (i nadal chcemy!!!) przeprowadzic w 
lokalu znajdujacym sie w Forcie II w Wommelgem

poniedziałek, 30 listopada 2015

III Wici na Sesje Inauguracyjna

TRZECIE WICI
na Inauguracyjną Sesję
Seymu Krajowego dla Polonii
w Królestwie BelgówSEYM KRAJOWY
DLA
POLONII
W
KRÓLESTWIE BELGÓW

Wszem i wobec, oraz każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do wszystkich szlachetnych Polaków zamieszkałych w Królestwie Belgów, bez względu na stan i majętność, a którym leży na sercu dobro Naszej Ojczyzny - Polski i dobro konkretnych Ziem, na których mieszkali i skąd się wywodzą, a które obecnie lub onegdaj należały do Korony Polskiej, mocą prawa zwyczajowego Najj. Rzeczypospolitej oraz mocą i wolą królewskiego rodu Leszczyńskich, rozsyłamy niniejszym Uniwersałem „Trzecie Wici” wzywając Was szlachetni Polacy mieszkajacy w Królestwie Belgów na Sesję Inauguracyjną SEYMU KRAJOWEGO DLA POLONII w KRÓLESTWIE BELGÓW, która odbędzie się w Antwerpii w dniu 05 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w w Wommelgem w FORCIE II (lokal i droga do niego z parkingu będzie oznakowana).

PORZĄDEK OBRAD:

Obrady i głosowania:

 • Wstęp

 • Odczytanie porządku obrad

 • Wnioski na obrady.

 • Przyjęcie porządku obrad.

 • Obranie Kancelarii Seymu Krajowego dla Polonii w Królestwie Belgów.

 • Obranie Marszałka Seymu Krajowego dla Polonii w Królestwie Belgów odpowiedzialnego za zwoływanie Seymów, sprawne prowadzenie obrad, oraz w pierwszym kwartale każdego roku głosowanie nad absolutorium dla Marszałka wskazującym na poparcie i zaufanie do niego bez możliwości odwołania, ponieważ Seym Polonijny działa pod węzłem Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014. Tak więc odwołanie Marszałka jest trudne, m.in. musi być zgoda Marszałka Sejmu Walnego w Polsce. Po zakończeniu konfederacji funkcja Marszałka będzie jednorazowe lub kadencyjne - możliwa Uchwała-Laudum.

 • Obranie Zastępców (Pierwszy, Drugi etc.) Marszałka Seymu Krajowego dla Polonii w Królestwie Belgów tworzących Prezydium Seymu Krajowego - możliwa Uchwała-Laudum.

 • Dyskusja nad imponderabiliami - hymnem, herbem, itp.

 • Podział strukturalny i regionalny (Seymiki Polonijne Prowincjonalne w Królestwie Belgów; Seymiki Grodzkie/ Metropolitalne/Regionalne) - możliwa Uchwała-Laudum;

 • Ustalenie sposóbu archiwizowania dokumetów - możliwa Uchwała- Laudum.

 • Obranie Posła(ów) - Deputację - z ramienia SEYMU KRAJOWEGO DLA POLONII W KRÓLESTWIE BELGÓW na IVL (46) Seym Polonijny Polaków w Europie poza Niemcami (w sytuacji niepełnej reprezentacji na w/w SEYMIE POLONIJNYM POLAKÓW na SEJM WALNY w Polsce (na jedną lub kilka Sesji lub na określony okres czasu); można obrać max. 5 Posłów ( na zasadzie kolejności-Posel, I Posel, II Posel, III Posel, IV Posel) np. na roczne kadencje z koniecznością zdania relacji na najbliższej Sesji Seymu Krajowego i uzyskania na nim absulutorium i skwitowania pod rygorem wygaśnięcia mandatu poselskiego;

 • Wolne głosy.

 • Zakończenie obrad lub limita (odroczenie na kolejny dzień) Sesji.


Wymogi i warunki uczestnictwa:

Ukończone: 18 lat do uczestnictwa, 23 dla Posła.
Posiadanie ważnego paszportu/dowodu osobistego polskiego, wraz z belgijskim dokumentem tożsamości (w tym prawo jazdy), ze względu na jawność wszystkich głosowań - będą potrzebne do protokołu dane osób głosujących.

Opłata za uczestnictwo (uiszczona na miejscu) w proponowanej wysokości €30 od osoby, na pokrycie kosztów zw. z wynajmem sali itp.

Dano, 30.11.2015


Marek Czarnacki
Marszałek in spe namaszczony przez Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego Marszałka Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014


sobota, 28 listopada 2015

II Wici na Sesje Inauguracyjna

DRUGIE WICI
na Inauguracyjną Sesję
Seymu Krajowego dla Polonii
w Królestwie BelgówSEYM KRAJOWY
DLA
POLONII
W
KRÓLESTWIE BELGÓW

Wszem i wobec, oraz każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do wszystkich szlachetnych Polaków zamieszkałych w Królestwie Belgów, bez względu na stan i majętność, a którym leży na sercu dobro Naszej Ojczyzny - Polski i dobro konkretnych Ziem, na których mieszkali i skąd się wywodzą, a które obecnie lub onegdaj należały do Korony Polskiej, mocą prawa zwyczajowego Najj. Rzeczypospolitej oraz mocą i wolą królewskiego rodu Leszczyńskich, rozsyłamy niniejszym Uniwersałem „Drugie Wici” wzywając Was szlachetni Polacy mieszkajacy w Królestwie Belgów na Sesję Inauguracyjną SEYMU KRAJOWEGO DLA POLONII w KRÓLESTWIE BELGÓW, która odbędzie się w Antwerpii w dniu 05 grudnia 2015 r. Szczegółowy adres zostanie podany później.

PORZĄDEK OBRAD:
Msza Święta wotywna (szczegóły zostaną podane później).

Obrady i głosowania:

 • Wstęp
 • Odczytanie porządku obrad
 • Wnioski na obrady.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Obranie Kancelarii Seymu Krajowego dla Polonii w Królestwie Belgów.
 • Obranie Marszałka Seymu Krajowego dla Polonii w Królestwie Belgów odpowiedzialnego za zwoływanie Seymów, sprawne prowadzenie obrad, oraz w pierwszym kwartale każdego roku głosowanie nad absolutorium dla Marszałka wskazującym na poparcie i zaufanie do niego bez możliwości odwołania, ponieważ Seym Polonijny działa pod węzłem Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014. Tak więc odwołanie Marszałka jest trudne, m.in. musi być zgoda Marszałka Sejmu Walnego w Polsce. Po zakończeniu konfederacji funkcja Marszałka będzie jednorazowe lub kadencyjne - możliwa Uchwała-Laudum.
 • Obranie Zastępców (Pierwszy, Drugi etc.) Marszałka Seymu Krajowego dla Polonii w Królestwie Belgów tworzących Prezydium Seymu Krajowego - możliwa Uchwała-Laudum.
 • Dyskusja nad imponderabiliami - hymnem, herbem, itp.
 • Podział strukturalny i regionalny (Seymiki Polonijne Prowincjonalne w Królestwie Belgów; Seymiki Grodzkie/ Metropolitalne/Regionalne) - możliwa Uchwała-Laudum;
 • Ustalenie sposóbu archiwizowania dokumetów - możliwa Uchwała- Laudum.
 • Obranie Posła(ów) - Deputację - z ramienia SEYMU KRAJOWEGO DLA POLONII W KRÓLESTWIE BELGÓW na IVL (46) Seym Polonijny Polaków w Europie poza Niemcami (w sytuacji niepełnej reprezentacji na w/w SEYMIE POLONIJNYM POLAKÓW na SEJM WALNY w Polsce (na jedną lub kilka Sesji lub na określony okres czasu); można obrać max. 5 Posłów ( na zasadzie kolejności-Posel, I Posel, II Posel, III Posel, IV Posel) np. na roczne kadencje z koniecznością zdania relacji na najbliższej Sesji Seymu Krajowego i uzyskania na nim absulutorium i skwitowania pod rygorem wygaśnięcia mandatu poselskiego;
 • Wolne głosy.
 • Zakończenie obrad lub limita (odroczenie na kolejny dzień) Sesji.


Wymogi i warunki uczestnictwa:

Ukończone: 18 lat do uczestnictwa, 23 dla Posła.
Posiadanie ważnego paszportu/dowodu osobistego polskiego, wraz z belgijskim dokumentem tożsamości (w tym prawo jazdy), ze względu na jawność wszystkich głosowań - będą potrzebne do protokołu dane osób głosujących.

Opłata za uczestnictwo (uiszczona na miejscu) w proponowanej wysokości €30 od osoby, na pokrycie kosztów zw. z wynajmem sali itp.

Dano, 28.11.2015

Marek Czarnacki
Marszałek in spe namaszczony przez Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego Marszałka Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014

piątek, 27 listopada 2015

I Wici na Sesje Inauguracyjna

PIERWSZE WICI
na Inauguracyjną Sesję
Seymu Krajowego Polonii
w Królestwie Belgów

SEYM KRAJOWY
POLONII
W
KRÓLESTWIE BELGÓW

Wszem i wobec, oraz każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do wszystkich szlachetnych Polaków zamieszkałych w Królestwie Belgów, bez względu na stan i majętność, a którym leży na sercu dobro Naszej Ojczyzny - Polski i dobro konkretnych Ziem, na których mieszkali i skąd się wywodzą, a które obecnie lub onegdaj należały do Korony Polskiej, mocą prawa zwyczajowego Najj. Rzeczypospolitej oraz mocą i wolą królewskiego rodu Leszczyńskich, rozsyłamy niniejszym Uniwersałem „Pierwsze Wici” wzywając Was szlachetni Polacy w Królestwie Belgów na Sesję Inauguracyjną SEYMU KRAJOWEGO POLONII w KRÓLESTWIE BELGÓW, która odbędzie się w Antwerpii w dniu 05 grudnia 2015 r. Szczegółowy adres zostanie podany później.

PORZĄDEK OBRAD:
Msza Święta wotywna (szczegóły zostaną podane później).

Obrady i głosowania:

 • Wstęp
 • Odczytanie porządku obrad
 • Wnioski na obrady.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Obranie Kancelarii Seymu Krajowego Polonii w Królestwie Belgów.
 • Obranie Marszałka Seymu Krajowego Polonii w Królestwie Belgów odpowiedzialnego za zwoływanie Seymów, sprawne prowadzenie obrad, oraz w pierwszym kwartale każdego roku głosowanie nad absolutorium dla Marszałka wskazującym na poparcie i zaufanie do niego bez możliwości odwołania, ponieważ Seym Polonijny działa pod węzłem Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014. Tak więc odwołanie Marszałka jest trudne, m.in. musi być zgoda Marszałka Sejmu Walnego w Polsce. Po zakończeniu konfederacji stanowisko-urząd Marszałka będzie jednorazowe lub kadencyjne - możliwa Uchwała-Laudum.
 • Obranie Zastępców (Pierwszy, Drugi etc.) Marszałka Seymu Krajowego Polonii w Królestwie Belgów tworzących Prezydium Seymu Krajowego - możliwa Uchwała-Laudum.
 • Dyskusja nad imponderabiliami - hymnem, herbem, itp.
 • Podział strukturalny i regionalny (Seymiki Polonijne Prowincjonalne w Królestwie Belgów; Seymiki Grodzkie/ Metropolitalne/Regionalne) - możliwa Uchwała-Laudum;
 • Ustalenie sposóbu archiwizowania dokumetów - możliwa Uchwała- Laudum.
 • Obranie Posła(ów) Polonijnego (ych) - Deputację - z ramienia SEYMU KRAJOWEGO POLONII w KRÓLESTWIE BELGÓW na IVL (46) Seym Polonijny Polaków w Europie poza Niemcami (w sytuacji niepełnej reprezentacji na w/w SEYMIE POLONIJNYM POLAKÓW na SEJM WALNY w Polsce (na jedną lub kilka Sesji lub na określony okres czasu); można obrać max. 5 Posłów ( na zasadzie kolejności-Posel, I Posel, II Posel, III Posel, IV Posel) np. na roczne kadencje z koniecznością zdania relacji na najbliższej Sesji Seymu Polonijnego i uzyskania na nim absulutorium i skwitowania pod rygorem wygaśnięcia mandatu poselskiego;
 • Wolne głosy.
 • Zakończenie obrad lub limita (odroczenie na kolejny dzień) Sesji.


Wymogi i warunki uczestnictwa:

Ukończone: 18 lat do uczestnictwa, 23 dla Posła.
Posiadanie ważnego paszportu/dowodu osobistego polskiego, wraz z belgijskim dokumentem tożsamości (w tym prawo jazdy), ze względu na jawność wszystkich głosowań - będą potrzebne do protokołu dane osób głosujących.

Opłata za uczestnictwo (uiszczona na miejscu) w proponowanej wysokości €30 od osoby, na pokrycie kosztów zw. z wynajmem sali itp.

Dano, 27.11.2015

Marszałek in spe
Marek Czarnacki
namaszczony przez Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego Marszałka Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014