sobota, 28 listopada 2015

II Wici na Sesje Inauguracyjna

DRUGIE WICI
na Inauguracyjną Sesję
Seymu Krajowego dla Polonii
w Królestwie BelgówSEYM KRAJOWY
DLA
POLONII
W
KRÓLESTWIE BELGÓW

Wszem i wobec, oraz każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do wszystkich szlachetnych Polaków zamieszkałych w Królestwie Belgów, bez względu na stan i majętność, a którym leży na sercu dobro Naszej Ojczyzny - Polski i dobro konkretnych Ziem, na których mieszkali i skąd się wywodzą, a które obecnie lub onegdaj należały do Korony Polskiej, mocą prawa zwyczajowego Najj. Rzeczypospolitej oraz mocą i wolą królewskiego rodu Leszczyńskich, rozsyłamy niniejszym Uniwersałem „Drugie Wici” wzywając Was szlachetni Polacy mieszkajacy w Królestwie Belgów na Sesję Inauguracyjną SEYMU KRAJOWEGO DLA POLONII w KRÓLESTWIE BELGÓW, która odbędzie się w Antwerpii w dniu 05 grudnia 2015 r. Szczegółowy adres zostanie podany później.

PORZĄDEK OBRAD:
Msza Święta wotywna (szczegóły zostaną podane później).

Obrady i głosowania:

 • Wstęp
 • Odczytanie porządku obrad
 • Wnioski na obrady.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Obranie Kancelarii Seymu Krajowego dla Polonii w Królestwie Belgów.
 • Obranie Marszałka Seymu Krajowego dla Polonii w Królestwie Belgów odpowiedzialnego za zwoływanie Seymów, sprawne prowadzenie obrad, oraz w pierwszym kwartale każdego roku głosowanie nad absolutorium dla Marszałka wskazującym na poparcie i zaufanie do niego bez możliwości odwołania, ponieważ Seym Polonijny działa pod węzłem Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014. Tak więc odwołanie Marszałka jest trudne, m.in. musi być zgoda Marszałka Sejmu Walnego w Polsce. Po zakończeniu konfederacji funkcja Marszałka będzie jednorazowe lub kadencyjne - możliwa Uchwała-Laudum.
 • Obranie Zastępców (Pierwszy, Drugi etc.) Marszałka Seymu Krajowego dla Polonii w Królestwie Belgów tworzących Prezydium Seymu Krajowego - możliwa Uchwała-Laudum.
 • Dyskusja nad imponderabiliami - hymnem, herbem, itp.
 • Podział strukturalny i regionalny (Seymiki Polonijne Prowincjonalne w Królestwie Belgów; Seymiki Grodzkie/ Metropolitalne/Regionalne) - możliwa Uchwała-Laudum;
 • Ustalenie sposóbu archiwizowania dokumetów - możliwa Uchwała- Laudum.
 • Obranie Posła(ów) - Deputację - z ramienia SEYMU KRAJOWEGO DLA POLONII W KRÓLESTWIE BELGÓW na IVL (46) Seym Polonijny Polaków w Europie poza Niemcami (w sytuacji niepełnej reprezentacji na w/w SEYMIE POLONIJNYM POLAKÓW na SEJM WALNY w Polsce (na jedną lub kilka Sesji lub na określony okres czasu); można obrać max. 5 Posłów ( na zasadzie kolejności-Posel, I Posel, II Posel, III Posel, IV Posel) np. na roczne kadencje z koniecznością zdania relacji na najbliższej Sesji Seymu Krajowego i uzyskania na nim absulutorium i skwitowania pod rygorem wygaśnięcia mandatu poselskiego;
 • Wolne głosy.
 • Zakończenie obrad lub limita (odroczenie na kolejny dzień) Sesji.


Wymogi i warunki uczestnictwa:

Ukończone: 18 lat do uczestnictwa, 23 dla Posła.
Posiadanie ważnego paszportu/dowodu osobistego polskiego, wraz z belgijskim dokumentem tożsamości (w tym prawo jazdy), ze względu na jawność wszystkich głosowań - będą potrzebne do protokołu dane osób głosujących.

Opłata za uczestnictwo (uiszczona na miejscu) w proponowanej wysokości €30 od osoby, na pokrycie kosztów zw. z wynajmem sali itp.

Dano, 28.11.2015

Marek Czarnacki
Marszałek in spe namaszczony przez Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego Marszałka Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz